Mechanické spojky - GEBO, MPE, PP-S

samosvorné

 - spojky na ocelové potrubí GEBO

   GEBO-QUICK litinové spojky

 - mosazné spojky na plastové potrubí MPE

    MPE spojky mosazné COBRARING

 - plastové spojky na plastové potrubí  PP-S

    PP-S-spojky plastové  UNIDELTA

 - mosazné spojky na plastové potrubí GEBO 

    GEBO-BUGATTI-spojky mosazné